Willem van Oranje

De tachtigjarige Oorlog (1568-1648)

Willem van Oranje