Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588)

De tachtigjarige Oorlog (1568-1648)